Skip to content
Pembroke
Om
Portfölj
Ansvar
Nyheter
Mobile menu. Hit enter to open the mobile menu and then use tab to cycle between nav items and hit enter again to visit the link
Genomtänkta investeringar

Välbelägna livsstilstillgångar

Vi är specialister på globala städer på 13 strategiskt viktiga marknader och förstår hur människor lever och arbetar i trivsamma miljöer som är utformade för att vara hälsosamma, anpassningsbara och hållbara.

En genomtänkt skapad portfölj

Vi förstår olika samhällen

Vi tror att det alltid kommer att finnas en efterfrågan på högkvalitativa livsstilsbyggnader i centrala lägen.

Vår långsiktiga strategi innebär att vi hanterar komplexa situationer, arbetar genom marknadscykler och tar oss tid att skapa intressanta och spännande platser att bo, arbeta och handla på.

4.4

m Kvadratfot

Nordamerika

3.4

m Kvadratfot

Europa

1.0

m Kvadratfot

Asien och Stillahavsområdet
Ett långsiktigt perspektiv med framtiden i åtanke

Datadrivna investeringar

Vi förvaltar det privata kapitalet från två långsiktiga investerare och har en tålmodig inställning till att se igenom marknadscykler för att maximera portföljens resultat.

Vi är välkapitaliserade och har en djup förståelse för de marknader där vi är verksamma, vilket gör att vi kan granska riskerna med varje investering med fokus på långsiktiga resultat.

Stadsspecialister med innovationsfilosofi

Leverera hela värdekedjan

Vi kombinerar olika erfarenheter inom den byggda miljön och erbjuder hela värdekedjan inhouse, med team inom design, utveckling och kapitalförvaltning.

Genom utvecklings- och förnyelseprojekt designar, bygger och underhåller vi attraktiva arbetsplatser och miljöer med blandad användning som stödjer innovation och främjar samarbete.

Att reagera på stadslivets rytmer

En diversifierad global portfölj

Som stadsspecialister har vi djupa kunskaper som gör oss väl lämpade att exponera oss mot högkvalitativa kontorsfastigheter, fastigheter med blandad användning och flerfamiljshus/fastigheter som byggs för uthyrning.

Vi fokuserar på att utforska möjligheter till bostadsinvesteringar på våra befintliga kärnmarknader för att möta den ökade efterfrågan på välbelägna bostäder.

Ta reda på mer om Pembroke