Skip to content
Pembroke
Om
Portfölj
Ansvar
Nyheter
Mobile menu. Hit enter to open the mobile menu and then use tab to cycle between nav items and hit enter again to visit the link
Möt teamet

Joe Williams

Direktör för utveckling
London
Joe ansvarar för att driva utvecklings- och större kapitalprojekt inom vår brittiska portfölj. Joe hade en avgörande roll i leveransen av 25 Cannon Street, vår viktigaste tillgång i London, med ansvar för bland annat strategisk planering, utveckling och programledning. Han såg till att strategin för välbefinnande, miljötålighet och smart byggteknik var i linje med vår företagsstrategi och våra mål.