Skip to content
Pembroke
Om
Portfölj
Ansvar
Nyheter
Mobile menu. Hit enter to open the mobile menu and then use tab to cycle between nav items and hit enter again to visit the link
Möt teamet

Katie Hedrick

Senior Vice President, Marknadsföring och kapitalförvaltning
Boston

Katie är specialist på byggd miljö och övervakar Pembrokes globala marknadsföringsstrategier och resultatet för vår amerikanska portfölj.

Katie är engagerad i att skapa och förvalta människocentrerade utrymmen för boende och arbete. Som medlem i vår ledningsgrupp ser hon till att Pembrokes kundcentrerade strategi integreras i uthyrnings- och marknadsföringskampanjer, hyresgäst- och intressentengagemang, tillgångsupplevelse och drift samt företagskommunikation. Katie ansvarar för den strategiska översynen av affärsplanerna för de amerikanska tillgångarna, inklusive leasing- och marknadsföringsaktiviteter, investeringar, hållbarhetsinitiativ och hantering av hyresgästrelationer. Hon är marknadsförings- och varumärkesstrateg inom fastighetsbranschen och fokuserar på att skapa kundengagemang genom differentierade upplevelser av tillgångar och varumärken, tillväxtstrategier och kommunikation i flera kanaler. Hon är också medlem i Pembrokes Customer Service Advisory Committee och arbetar nära våra regionala team för att genomföra strategier för kundengagemang i den globala portföljen.