Skip to content
Pembroke
Om
Portfölj
Ansvar
Nyheter
Mobile menu. Hit enter to open the mobile menu and then use tab to cycle between nav items and hit enter again to visit the link
Möt teamet

Kristan McLaughlin

Direktör, Kapitalförvaltning
Boston

Kristan ansvarar för kapitalförvaltning och drift av vår portfölj i Boston.

Kristan arbetar nära teamen för utveckling, marknadsföring, juridik och ekonomi och har mer än 15 års erfarenhet av fastighetsbranschen i Boston.
  • Expertis inom kapitalförvaltning, inklusive utveckling och genomförande av strategier för kapitalinvesteringar och leasing
  • Erfarenhet av detaljhandelsleasing och strategisk planering
Före Pembroke arbetade Kristan på ett större fastighetsutvecklingsföretag i Boston med fokus på förvaltning och strategisk uthyrning för Bostonportföljen.   Utbildning:
  • Tufts University, kandidatexamen i konst
  • Suffolk University Law School, juris doktorsexamen