Skip to content
Pembroke
Om
Portfölj
Ansvar
Nyheter
Mobile menu. Hit enter to open the mobile menu and then use tab to cycle between nav items and hit enter again to visit the link
Möt teamet

Matthew Knight

Vice President, European Development & Head of UK
London

Matthew har en omfattande bakgrund inom fastighetsutveckling, investeringar och kapitalförvaltning och har nu dubbla roller i den brittiska och europeiska verksamheten.

Han leder den strategiska förvaltningen och kapitalförvaltningen av tillgångarna i London, med direkt ansvar för tillgångsspecifika strategiska affärsplaner och kapitalprojekt samt hyresgästengagemang i Storbritannien. Han leder också den strategiska inriktningen och genomförandet av utvecklings- och kapitalprojekt över hela vår europeiska plattform, inklusive London, Stockholm, Helsingfors, München och Hamburg. Innan han tog över ansvaret för den brittiska portföljen och den europeiska utvecklingen var han ansvarig för att förvalta vår australiensiska portfölj med tillgångar i Sydney, Melbourne och Brisbane.
  • Ansvarar för tillgångarnas operativa resultat och hanterar strategier som främjar ökad hyresgästnöjdhet
  • Ansvarig för kapitalförvaltningen av Pembrokes Londonportfölj
  • Leda genomförandet av den stora utvecklingen av 20 Martin Place i Sydney (20.000 kvm), tillsammans med ompositionering av tillgångar i 41 Lothbury i London (135.000 sft) och T&G Building i Melbourne (42.000 kvm)
  • Leda förvärvet av 20 Martin Place och T&G-byggnaden i Australien