Skip to content
Pembroke
Om
Portfölj
Ansvar
Nyheter
Mobile menu. Hit enter to open the mobile menu and then use tab to cycle between nav items and hit enter again to visit the link
Möt teamet

Aubrey Santangelo

Direktör för affärsanalys
Boston

Aubrey leder våra strategiska initiativ som stöder vår globala verksamhet.

Aubrey ansvarar för att leda vår globala affärsverksamhet, inklusive att utvärdera processer, identifiera finansiella och tekniska risker, fastställa krav, leverera rekommendationer till vår ledningsgrupp, utveckla bästa praxis och leda strategiska projekt för att säkerställa framgångsrik implementering, anpassning och dataintegritet. Genom att samarbeta med olika funktioner inom Pembroke driver Aubrey på effektiviteten i verksamheten, påverkar institutionella rutiner och levererar hållbara lösningar. Aubrey har en bred arbetslivserfarenhet, inklusive arbete inom offentlig redovisning, revision, risk och kontroll, processförbättring, affärsanalys och projektledning. Expertområden:
  • Analys av affärsbehov, krav och specifikationer
  • Förbättring av processer och förfaranden genom identifiering av bästa praxis och effektivitetsvinster
  • Projekt-, risk- och förändringshantering, inklusive utformning av kontroller och underlättande av slutanvändartester för leverans av lösningar i tid