Skip to content
Pembroke
Om
Portfölj
Ansvar
Nyheter
Mobile menu. Hit enter to open the mobile menu and then use tab to cycle between nav items and hit enter again to visit the link
News

Våra långsiktiga mål mot en framtid med låga koldioxidutsläpp.

Vi har åtagit oss att uppnå nettonollutsläpp för driften av våra tillgångar senast 2035 eller tidigare, samt nettonollutsläpp för hela livscykeln senast 2050 eller tidigare.

När vi blickar framåt är vi fast beslutna att skapa och förvalta hållbara och hälsosamma byggnader och har åtagit oss att uppnå netto noll koldioxid för driften av våra tillgångar senast 2035 eller tidigare, samt netto noll koldioxid för hela livscykeln senast 2050 eller tidigare, vilket säkerställer att våra byggnader levererar de bästa resultaten för våra hyresgäster, investerare och våra samhällen.

I den här videon berättar vi om våra långsiktiga mål för en koldioxidsnål framtid, som syftar till att avsevärt förbättra effektiviteten i våra fastigheter.

Våra hållbarhetsmål

Latest news

Pembroke updates

Find out the latest news from Pembroke from across the portfolio.
Read More
Read More
Read More
Read More

Get in touch with our expert advisors today